اخذ کارت بازرگانی

اخذ کارت بازرگانی

در این صفحه شما میتوانید به صورت اینترنتی اخذ کارت بازرگانی را انجام دهید .اخذ کارت بازرگانی در دپارتمان شرکت آی آر دارای چندین مرحله به شرح زیر است .

مرحله یک : آشنایی با فرایند اخذ کارت بازرگانی در sherkatir

مرحله دو: تعهد نامه و قوانین و مقرراتاخذ کارت بازرگانی

مرحله سه: تکمیل مشخصات فردی جهت اخذ کارت بازرگانی

مرحله چهار: پرداخت هزینه پیش پرداخت جهت اخذ کارت بازرگانی

مرحله آخر: تماس از سوی دپارتمان شرکت آی آر به شما و نهایی کردن فرایند اخذ کارت بازرگانی