ارتقا علامت تجاری شما و تبدیل شدن به برند به چه عواملی بستگی دارد؟

قیمت گذاری : یکی از مهمترین عوامل و دارای بیشترین جذابیت برای مشتری است و مخصوصا برای بنگاه های تازه تاسیس مزیت بزرگی می تواند محسوب شود.

بسته بندی کالا :همیشه اقبال عمومی به بسته بندی شکیل و اصولی بسیار بالا بوده و هست.

سیستم توزیع محصولات : یکی از مهمترین عوامل پروموشن است.

تبلیغات

رقبا

ایجاد مزیت رقابتی

مدیریت

نام گذاری محصولات

مشتری مداری

تخفیفات بازار

عملکرد مداوم

فروشندگان

دیدگاهتان را بنویسید