آشنایی با اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

اگر بخواهیم اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود را بررسی کنیم باید از ماده اول شروع کرده و تا بند آخر را بررسی بنماییم.
این اساسنامه از 27 ماده تشکیل شده است:

ماده1) نام شرکت : نام شرکت است که بعد از تایین شدن به وسیله مرجه ثبت شرکتها در این قسمت نوشته می شود
ماده2) موضوع شرکت :موضوع شرکت است که شرح فعالیت هایی که می خواهید انجام دهید در این قسمت نوشته می شود.
ماده3)مرکز اصلی شرکت: مرکز اصلی شرکت می باشد
ماده4) سرمایه شرکت:سرمایه شرکت می باشد که حداقل یک میلیون ریال است.
ماده5)انقضا شرکت:مدت زمانی که برای فعالیت و امضا های هیات مدیره در نظر گرفته شده است که متن ثابت اداره ثبت شرکتها برای شرکت با مسئولیت محدود به مدت نامحدود است که بسته به تصمیم اعضای شرکت میتوان آنرا تغیر داد
ماده6)تابعیت شرکت:در صورتی که ایرانی نباشد در این قسمت توضیح داده خواهد شد.
ماده7)در مقالات گذشته موجود است اینجا ببینید.
ماده8)مجمع عمومی عادی مجمع عمومی فوق العاده
ماده9)حضور در مجمع:جهت دعوت در مجامع بوسیله دعوت نامه رسمی یا درج در آگهی روزنامه می باشد که فاصله بین دعوت نامه تا تشکیل حداقل 10 و حداکثر 14 روز میباشد که این مورد جهت مواقعی میباشد که کلیه شرکا حاضر نباشند که موضوع ماده 10 می باشد.
ماده11)وظایف مجمع عمومی عادی
ماده12)وظایف مجمع عمومی فوق العاده
ماده13)ماده 106 قانون تجارت
ماده 14 و 15 و 16) ارجاع به متن آماده اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود منتشره بوسیله سازمان ثبت شرکت ها
ماده20) سال مالی:از ابتدای فروردین تا اسفند ماه همان سال به جز سال اول که از تاریخ ثبت محاسبه می شود
ماده21)سود:طبق قانون بعد از کسر کلیه هزینه ها هر سال مالی 1/10 سود باید بابت ذخیره قانونی کنارگذاشته شود و بقیه بین سهامداران به نسبت سهام تقسیم شود.
ماده 22)فوت شرکا در اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
ماده 23)انحلال شرکت:طبق ماده 114 قانون تجارت
نکته :ممکن است این مواد در اساسنامه ها بسته به نظر کارشناس ثبت شرکتها بالا و پایین شده باشد و یا متن آنها با هم میکس و یا کسر شده باشد و این مواد صورت معمول اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید