چگونگی استعلام برند

جهت استعلام برند انتخابی خود بهترین راه مراجعه به سایت سازمان علامت قسمت جستجوی علامت تجاری است که باید نام انتخابی خود را در قسمت جستجو تایپ کرده و نتایج را بررسی کنیم که نام انتخابی ما نباید در همان طبقه که نام قبلا ثبت شده انتخاب نماییم و در صورتی که بخواهیم نامی مشابه با نامی که قبلا ثبت شده ثبت بنماییم، نام انتخابی ما حداقل باید سه حرف با نام انتخابی ما تفاوت داشته باشد که بتوانیم طبق قوانین، علامت خود را ثبت کنیم.و معمولا وقت خود را با نام های مصطلح که سریع به فکر همه می رسد صرف نکنیم ،چون این نام ها قبلا ثبت شده است و ثبت نام های شبیه به نام های مشهور دشوار است چون صاحبان برند از آن حمایت می کنند.

جهت استعلام برند خود می توانید به سادگی از طریق تماس با sherkatir  در کمترین زمان اقدام بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید