استعلام ثبت شرکت را چگونه انجام دهیم ؟

برای استعلام ثبت شرکت راه های زیادی وجود دارد که اولین آن مراجعه به سایت شناسه ملی اشخاص حقوقی است که باید یکی از اطلاعاتی را که از شرکت داریم در یکی از مربع های خواسته شده وارد کنیم و بعد از آن جستجو را کلیک کنیم و دقت شود که بعد از رویت اطلاعات ظاهر شده شرکت روی مانیتور باید به معتبر بودن شرکت هم توجه شود که شرکت های معتبر سبز و شرکت های غیر معتبر قرمز هستند و از این روش یک سری اطلاعات اولیه و کلی از شرکت مورد نظر بدست می آوریم .
و یا از طریق سایت آگهی صورتجلسات تایید شده را ببینیم که ذکر این نکته ضروری است فقط اسناد شرکت ها بعد از مکانیزاسیون قابل مشاهده هستند.
ویا از طریق سایت روزنامه رسمی آگهی های منتشره را پرینت بگیریم.

دیدگاهتان را بنویسید