انتخاب نام شرکت سوال ها

 

سوالاتی که در انتخاب نام شرکت باید از خود بپرسیم تا در نام گذاری بهتر عمل کنیم(انتخاب نام شرکت سوال ها)

 

 

هدف من از انتخاب نام شرکت چیست؟

 

 

 

نام شرکت چقدر برای من اهمیت دارد؟

 

 

چقدر جهت انتخاب نام شرکت زمان دارم؟

 

 

 

 

آیا می خواهم نام شرکتم نمود فعالیتم باشد؟

 

 

تعداد سیلاب های آن چقدر برایم اهمیت دارد؟

 

 

 

فعالیتم روستایی ،محلی،منطقه ای،شهری،استانی،کشوری یا جهانی است؟

 

 

 

مخاطبین و مشتریان ما از چه طبقه اجتماعی و تحصیلی هستند ؟

 

 

نام شما باید به گونه ای باشد که موقعبت تجارت صنعت و خدمات شما را بازگو کند و معنایی که در ذهن شما هست را انتقال دهد.

بعد از انتخاب نام
خودتان را جای مخاطب بگذارید که اگر با این نامی که انتخاب کرده اید مواجه شود چه واکنشی نشان میدهد.

انتخاب نام شرکت سوال ها

انتخاب نام شرکت سوال ها

دیدگاه ها بسته شده است