تایید صلاحیت شرکت های خدماتی

تایید صلاحیت

مرحله 1 از 2 - لیست صلاحیت ها

50%
 • تایید صلاحیت شرکت های خدماتی

 • انجمن صنفی شرکت های خدماتی و پیمانکاری و فنی مهندسی شرکت های خدماتی را در رشته های زیر طبقه بندی کرده و صلاحیت صادر می نمایند
  1-امور حمل و نقل
  2-تعمیر و نگهداری
  3-امور آشپزخانه و رستوران
  4-خدمات عمومی
  5-نگهداری و خدمات فضای سبز
  6-امور تاسیساتی
  7-امور چاپ و تکثیر
  که دپارتمان sherkatir خدمات تایین صلاحیت را ارائه میکند
 • 12 + 1 =