تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود
امتیاز دهی به این نوشته

متن تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود حاوی چه مطالبی است؟

نمونه تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود

در اینجا یک نمونه از تقاضانامه شرکت مسئولیت محدود را برای اطلاع عموم و استفاده در ثبت شرکت برایتان می آوریم:

 

اداره ثبت………………                                          قوه قضاییه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی                          

                                           ——————————————————

                                                    تقاضا نامه ثبت شرکت های داخلی                        

امضا کنندگان زیر ثبت شرکت ها را با مشخصات ذیل تقاضا می نماییم

1- نام کامل شرکت و نوع آن :                                       با مسئوليت محدود

2-موضوع شركت :

——————————————————————————————————————————————————————  با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

 

3- مرکز اصلی و نشانی صحیح آن :

—————————————————————————————————————————————————————————————–

4- اسامی شرکا یا موسسین :                                                                                                                                              (1) ——————————————————————————————————————————————– (2) ——————————————————————————————————————————-

5- مبدا تشکیل شرکت و مدت آن از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

6- سرمایه شرکت یک ميلیون ریال نقدي است

7-  میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا :

———————– دارنده ————- ريال سهم الشركه

——————— دارنده ————- ريال سهم الشركه

8- اسامی کلیه اعضای هیات مدیره با ذکر سمت آنان و دارندگان حق امضاء :

————————————— به سمت رئیس هیات مدیره و————————— مدیرعامل و —————————————— به سمت عضو هیات مدیره و برای مدت نامحدود انتخاب شدند.

هم چنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد ها و عقود اسلامی با امضاء ——————— همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های اداری و عادی با امضاء ———————– همراه با مهر شرکت معتبر است.

9- ترتیب تقسیم سود شرکت طبق اساسنامه

10- موقع رسیدگی به حساب سالیانه طبق اساسنامه

11- انحلال شرکت مطابق ماده  114 قانون تجارت خواهد بود

12- آدرس شعبه فعلی شرکت در شهرستان ها و در صورت تعیین مدیر نام مدیران شعب ندارد

 

 

امضا

تاریخ تنظیم و نام و نام خانوادگی شرکا و امضاء

دیدگاهتان را بنویسید