متن تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود حاوی چه مطالبی است؟

نمونه تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود

در اینجا یک نمونه از تقاضانامه شرکت مسئولیت محدود را برای اطلاع عموم و استفاده در ثبت شرکت برایتان می آوریم:

 

اداره ثبت………………                                          قوه قضاییه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی                          

                                           ——————————————————

                                                    تقاضا نامه ثبت شرکت های داخلی                        

امضا کنندگان زیر ثبت شرکت ها را با مشخصات ذیل تقاضا می نماییم

1- نام کامل شرکت و نوع آن :                                       با مسئوليت محدود

2-موضوع شركت :

——————————————————————————————————————————————————————  با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

 

3- مرکز اصلی و نشانی صحیح آن :

—————————————————————————————————————————————————————————————–

4- اسامی شرکا یا موسسین :                                                                                                                                              (1) ——————————————————————————————————————————————– (2) ——————————————————————————————————————————-

5- مبدا تشکیل شرکت و مدت آن از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

6- سرمایه شرکت یک ميلیون ریال نقدي است

7-  میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا :

———————– دارنده ————- ريال سهم الشركه

——————— دارنده ————- ريال سهم الشركه

8- اسامی کلیه اعضای هیات مدیره با ذکر سمت آنان و دارندگان حق امضاء :

————————————— به سمت رئیس هیات مدیره و————————— مدیرعامل و —————————————— به سمت عضو هیات مدیره و برای مدت نامحدود انتخاب شدند.

هم چنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد ها و عقود اسلامی با امضاء ——————— همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های اداری و عادی با امضاء ———————– همراه با مهر شرکت معتبر است.

9- ترتیب تقسیم سود شرکت طبق اساسنامه

10- موقع رسیدگی به حساب سالیانه طبق اساسنامه

11- انحلال شرکت مطابق ماده  114 قانون تجارت خواهد بود

12- آدرس شعبه فعلی شرکت در شهرستان ها و در صورت تعیین مدیر نام مدیران شعب ندارد

 

 

امضا

تاریخ تنظیم و نام و نام خانوادگی شرکا و امضاء

دیدگاهتان را بنویسید