ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی

منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی در استان گیلان است که در شهرستان انزلی و شهرستان رشت تأسیس شد از سال ۱۳۹۲ با افزایش محدوده، این منطقه در پهنه آبی، خاکی و ساحلی سه شهرستان رشت، انزلی و آستانه اشرفیه در شمال ایران، منطقه جنوب دریای خزر و در مسیر کریدور شمال–جنوب واقع گردیده است.


ثبت در این منطقه آزاد