ثبت شرکت با مسئولیت محدود

در این صفحه شما میتوانید به صورت اینترنتی ثبت شرکت با مسئولیت محدود خود را انجام دهید  . ثبت شرکت با مسئولیت محدود در دپارتمان شرکت آی آر دارای چندین مرحله به شرح زیر است .

مرحله اول : آشنایی با فرایند ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مرحله دوم : تعهد نامه و قوانین و مقررات ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مرحله سوم : تکمیل مشخصات فردی جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مرحله چهارم : پرداخت هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مرحله نهایی : تماس از سوی دپارتمان شرکت آی آر به شما و نهایی کردن فرایند ثبت شرکت با مسئولیت محدود