ثبت شرکت در بندرعباس

ثبت شرکت در بندرعباس

جهت ثبت شرکت در بندرعباس چگونه اقدام نماییم ؟

ثبت شرکت بندرعباس

برای ثبت شرکت بندرعباس باید به سایتsherkatir مراجعه کرده پس از مراجه به قسمت ثبت آنلاین شرکت و انتخاب شهر بندرعباس یک فرم چند مرحله ای جلوی شما قرار می گیرد که بعد از مطالعه و پر کردن فرم مربوط و پرداخت هزینه ،سفارش خود را ارسال میکنید و بلافاصله کارشناسان ما با شما تماس می گیرند و شما را کامل مشاوره می کنند و سپس با کمک کارشناس ثبتی فرم نهایی درخواست ثبت شرکت را پر میکنیم و بعد از تاییدیه فرم نهایی توسط شما مدارک شناسایی شما از طریق شبکه های اجتماعی یا پست الکترونیک دریافت می شود و سپس انجام مراحل ثبت شرکت و نام پیشنهادی شما انجام و پیش مدارک تایید شده شرکت شما به آدرستان ارسال می شود و پس از امضا توسط شما به موسسه باز می گردد و به اداره ثبت شرکت های بندرعباس جهت ادامه بقیه مراحل و ثبت نهایی ارسال می شود و ثبت شرکت بندرعباس برای شما انجام می شود.

جهت ثبت شرکت بندرعباس به راحتی می توانید از sherkatir اقدام نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید