ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی

در این صفحه شما میتوانید به صورت اینترنتی ثبت شرکت تضامنی خود را انجام دهید  . ثبت شرکت ثبت شرکت تضامنی  در دپارتمان شرکت آی آر دارای چندین مرحله به شرح زیر است .

مرحله اول : آشنایی با فرایند ثبت شرکت تضامنی

مرحله دوم : تعهد نامه و قوانین و مقررات ثبت شرکت تضامنی

مرحله سوم : تکمیل مشخصات فردی جهت ثبت شرکت تضامنی

مرحله چهارم : پرداخت هزینهثبت شرکت تضامنی

مرحله نهایی : تماس از سوی دپارتمان شرکت آی آر به شما و نهایی کردن فرایند ثبت شرکت تضامنی