ثبت شرکت تضامنی

windows10key.de windows 10 key kaufen online windows 10 pro lizenz kaufen

ثبت شرکت تضامنی

در این صفحه شما میتوانید به صورت اینترنتی ثبت شرکت تضامنی خود را انجام دهید  . ثبت شرکت ثبت شرکت تضامنی  در دپارتمان شرکت آی آر دارای چندین مرحله به شرح زیر است .

مرحله اول : آشنایی با فرایند ثبت شرکت تضامنی

مرحله دوم : تعهد نامه و قوانین و مقررات ثبت شرکت تضامنی

مرحله سوم : تکمیل مشخصات فردی جهت ثبت شرکت تضامنی

مرحله چهارم : پرداخت هزینهثبت شرکت تضامنی

مرحله نهایی : تماس از سوی دپارتمان شرکت آی آر به شما و نهایی کردن فرایند ثبت شرکت تضامنی