ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی

در این صفحه شما میتوانید به صورت اینترنتی ثبت شرکت تعاونی خود را انجام دهید  . ثبت شرکت تعاونی در دپارتمان شرکت آی آر دارای چندین مرحله به شرح زیر است .

مرحله اول : آشنایی با فرایند ثبت شرکت تعاونی

مرحله دوم : تعهد نامه و قوانین و مقررات ثبت شرکت تعاونی

مرحله سوم : تکمیل مشخصات فردی جهت ثبت شرکت تعاونی

مرحله چهارم : پرداخت هزینه ثبت شرکت تعاونی

مرحله نهایی : تماس از سوی دپارتمان شرکت آی آر به شما و نهایی کردن فرایند ثبت شرکت تعاونی