ثبت شرکت تعاونی

windows10key.de windows 10 key kaufen online windows 10 pro lizenz kaufen

ثبت شرکت تعاونی

در این صفحه شما میتوانید به صورت اینترنتی ثبت شرکت تعاونی خود را انجام دهید  . ثبت شرکت تعاونی در دپارتمان شرکت آی آر دارای چندین مرحله به شرح زیر است .

مرحله اول : آشنایی با فرایند ثبت شرکت تعاونی

مرحله دوم : تعهد نامه و قوانین و مقررات ثبت شرکت تعاونی

مرحله سوم : تکمیل مشخصات فردی جهت ثبت شرکت تعاونی

مرحله چهارم : پرداخت هزینه ثبت شرکت تعاونی

مرحله نهایی : تماس از سوی دپارتمان شرکت آی آر به شما و نهایی کردن فرایند ثبت شرکت تعاونی