ثبت شرکت در داراب

ثبت شرکت در داراب

جهت ثبت شرکت در داراب چگونه اقدام نماییم؟

ثبت شرکت در داراب

برای ثبت شرکت در دراب باید به سایت
sherkatir
مراجعه کرده پس از مراجه به قسمت ثبت آنلاین شرکت و انتخاب شهر دراب پر کردن فرم مربوط و پرداخت هزینه سفارش خود را ارسال می کنیم و بلافاصله کارشناسان ما با شما تماس می گیرند و شما را کامل مشاوره می کنند و سپس با کمک کارشناس ثبتی فرم نهایی درخواست ثبت شرکت را پر میکنیم و بعد از تاییدیه فرم نهایی توسط شما مدارک شناسایی شما از طریق شبکه های اجتماعی یا پست الکترونیک دریافت می شود و سپس انجام مراحل ثبت شرکت و نام پیشنهادی شما انجام و پیش مدارک تایید شده شرکت شما به آدرس تان ارسال می شود و پس از امضا توسط شما به موسسه باز می گردد و به اداره ثبت شرکت های داراب جهت ادامه بقیه مراحل و ثبت نهایی ارسال می شود و ثبت شرکت شما در دراب انجام می شود.

جهت ثبت شرکت در داراب می توان به سادگی از سامانه sherkatir اقدام نمود.

دیدگاهتان را بنویسید