ثبت شرکت در sherkatir چگونه است ؟

بعد از مراجعه به sherkatir وارد قسمت ثبت شرکت آنلاین می شویم و نوع شرکت خود را انتخاب می کنیم.  سپس وارد قسمت مربوطه می شویم و یک فرم با عنوان (مرحله اول :آشنایی با فرآیند ثبت شرکت در sherkatir)مشاهده می کنیم که باید کامل مطالعه شود که درباره چگونگی فرآیند به طور کلی توضیح داده است .

بعد از تایید فرم وارد قسمت دوم می شویم که خواندن تعهدنامه و تایید و امضای آن است ،لطفا این قسمت را با دقت مطالعه بفرمایید.

مرحله سوم تکمیل مشخصات اولیه می باشد که بر اساس انتخاب شهر و نوع شرکت در مرحله بعد به قسمت پرداخت هزینه منتقل می شویم که بعد از پرداخت هزینه ،کارشناس موسسه با شما تماس می گیرد و شمارا کامل مشاوره خواهد کرد .

بعد از تایید فرم که توسط کارشناس با کمک شما تکمیل می شود، فرآیند ثبت شرکت شما آغاز می شود اگر بعد از مشاوره و قبل از تایید فرم و دریافت شماره پیگیری به هر دلیلی متقاضی از انجام ثبت شرکت منصرف شد کل هزینه آنا بدون هیچ کم و کاستی به مشتری مسترد خواهد شد.

حال که با فرایند ثبت شرکت در sherkatir آشنا شدید میتوانید از قسمت ثبت شرکت آنلاین شروع کنید و شرکت خود را ثبت نمایید .

دیدگاهتان را بنویسید