ثبت شرکت در دزفول

ثبت شرکت در دزفول

جهت ثبت شرکت در دزفول چگونه اقدام نماییم؟

ثبت شرکت در دزفول

برای ثبت شرکت در دزفول باید به سایت
sherkatir
مراجعه کرده پس از مراجه به قسمت ثبت آنلاین شرکت و انتخاب شهر دزفول پر کردن فرم مربوط و پرداخت هزینه ،سفارش خود را ارسال می کنیم و بلافاصله کارشناسان ما با شما تماس می گیرند و شما را کامل مشاوره می کنند و سپس با کمک کارشناس ثبتی فرم نهایی درخواست ثبت شرکت را پر میکنیم و بعد از تاییدیه فرم نهایی توسط شما مدارک شناسایی شما از طریق شبکه های اجتماعی یا پست الکترونیک دریافت می شود و سپس انجام مراحل ثبت شرکت و ثبت نام پیشنهادی شما انجام و پیش مدارک تایید شده شرکت شما به آدرس تان ارسال می شود و پس از امضا توسط شما به موسسه باز می گردد و به اداره ثبت شرکت های دزفول جهت ادامه بقیه مراحل و ثبت نهایی ارسال می شود و ثبت شرکت شما در دزفول انجام می شود.

جهت ثبت شرکت در دزفول می توان به سادگی از سامانه sherkatir اقدام نمود.

دیدگاهتان را بنویسید