ثبت شرکت در زاهدان

ثبت شرکت در زاهدان

جهت ثبت شرکت در زاهدان چگونه اقدام نماییم؟

شرکت ثبت زاهدان

برای ثبت شرکت در زاهدان باید به سایتsherkatir مراجعه کرده پس از مراجه به قسمت ثبت آنلاین شرکت و انتخاب شهر زاهدان و پر کردن فرم مربوط و پرداخت هزینه سفارش خود را ارسال می کنند و بلافاصله کارشناسان ما با شما تماس می گیرند و شما را کامل مشاوره می کنند و سپس با کمک کارشناس ثبتی فرم نهایی درخواست ثبت شرکت را پر میکنیم و بعد از تاییدیه فرم نهایی توسط شما مدارک شناسایی شما از طریق شبکه های اجتماعی یا پست الکترونیک دریافت می شود و سپس انجام مراحل ثبت شرکت و نام پیشنهادی شما انجام و پیش مدارک تایید شده شرکت شما به آدرس تان ارسال می شود و پس از امضا توسط شما به موسسه باز می گردد و به اداره ثبت شرکت های زاهدان جهت ادامه بقیه مراحل و ثبت نهایی ارسال می شود و ثبت شرکت شما در زاهدان انجام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید