ثبت شرکت در مشهد

ثبت شرکت در مشهد

جهت ثبت شرکت در مشهد چگونه اقدام نماییم؟

شرکت ثبت در مشهد

برای ثبت شرکت در مشهد باید به سایتsherkatir مراجعه کرده پس از مراجه به قسمت ثبت آنلاین شرکت و انتخاب شهر مشهد پر کردن فرم مربوط و پرداخت هزینه سفارش خود را ارسال می کنند و بلافاصله کارشناسان ما با شما تماس می گیرند و شما را کامل مشاوره می کنند و سپس با کمک کارشناس ثبتی فرم نهایی درخواست ثبت شرکت را پر میکنیم و بعد از تاییدیه فرم نهایی توسط شما مدارک شناسایی شما از طریق شبکه های اجتماعی یا پست الکترونیک دریافت می شود و سپس انجام مراحل ثبت شرکت و نام پیشنهادی شما انجام و پیش مدارک تایید شده شرکت شما به آدرس تان ارسال می شود و پس از امضا توسط شما به موسسه باز می گردد و به اداره ثبت شرکت های مشهد جهت ادامه بقیه مراحل و ثبت نهایی ارسال می شود و ثبت شرکت شما در مشهد انجام می شود.

جهت ثبت شرکت در مشهد می توان به سادگی از سامانه sherkatir اقدام نمود.

دیدگاهتان را بنویسید