ثبت شرکت در کرج

جهت ثبت شرکت در کرج چگونه اقدام کنیم ؟

شرکت ثبت در کرج

برای ثبت شرکت در کرج باید به سایتsherkatir مراجعه کرده پس از مراجه به قسمت ثبت آنلاین شرکت و انتخاب شهر  کرج پر کردن فرم مربوط و پرداخت هزینه سفارش خود را ارسال می کنند و بلافاصله کارشناسان ما با شما تماس می گیرند و شما را کامل مشاوره می کنند و سپس با کمک کارشناس ثبتی فرم نهایی درخواست ثبت شرکت را پر میکنیم و بعد از تاییدیه فرم نهایی توسط شما مدارک شناسایی شما از طریق شبکه های اجتماعی یا پست الکترونیک دریافت می شود و سپس انجام مراحل ثبت شرکت و نام پیشنهادی شما انجام و پیش مدارک تایید شده شرکت شما به آدرس تان ارسال می شود و پس از امضا توسط شما به موسسه باز می گردد و به اداره ثبت شرکت های کرج جهت ادامه بقیه مراحل و ثبت نهایی ارسال می شود و ثبت شرکت شما در کرج انجام می شود.

جهت ثبت شرکت در کرج می توان به سادگی از سامانه sherkatir اقدام نمود.

دیدگاهتان را بنویسید