اخذ رتبه پنج پیمانکاری

اخذ رتبه پنج پیمانکاری

جهت اخذ رتبه5 پیمانکاری چه کنیم؟

جهت اخذ رتبه 5 پیمانکاری چه کنیم ؟ همانطور که در نوشتار قبل عنوان شد جهت اخذ رتبه 5پیمانکاری باید 3/2 اعضا لیسانس دفترچه داشته باشند و حضور یک نفر مدرک کارشناسی در رشته زمینهحداقل با 3 سال سابقه و اخذ 375 امتیاز بر اساس تصویب نامه هیات وزیران الزامی می باشد (جدول امتیاز مدارک) اگر یک نفر هم با هفت سال سابقه در شرکت داشته باشیم از نظر سابقه کار مشکل امتیاز سابقه کارحل می شود و نفر دوم می تواند بدون سابقه باشد که در این صورت نفر دوم می تواند رشته مرتبط یا غیر مرتبط باشد
توضیح :عنوان این نکته ضروری است که افراد امتیاز آور حتما باید سابقه کاری آنها بر اساس بیمه رد شده در سازمان تامین اجتماعی یا دیگر سازمان های مشابه باشد و صرف گواهی سابقه کار کفایت نمیکند.

خلاصه

جهت اخذ رتبه 5 پیمانکاری چه کنیم باید 3/2 اعضا لیسانس دفترچه داشته باشند و حضور یک نفر مدرک کارشناسی در رشته زمینه حداقل با 3 سال سابقه و اخذ 375 امتیاز

دیدگاهتان را بنویسید