رتبه پیمانکاری ارتباطات

رتبه پیمانکاری ارتباطات

رتبه پیمانکاری ارتباطات

طبق تعریف سازمان برنامه و بودجه و تصویب نامه هیئت وزیران رشته ارتباطات(رتبه پیمانکاری ارتباطات) به ترتیب زیر تعریف شده رتبه پیمانکاری ارتباطات :در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی تصویری و داده ای ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توضیع کننده انواع شبکه های پستی شبکه های انتقال سیمی بی سیمی رادیو تلوزیون وشبکه های ماهواره و نظایر آن.
وجهت اخذ رتبه 5در رشته ارتباطات باید 3/2 اعضا لیسانس بوده و یک نفر با رشته زمینه و به عنوان مثال مهندسی برق ارتباطات ابزار دقیق مهندسی کامپیوتر و آی تی و……..با حداقل 3سال سابقه کاری موجود باشد وجمعا 6 سال سابقه برای دو نفر (هر نفر سه سال حداقل) یا 7 سال جهت یک نفر الزامی است ونفر بعدی می تواند بدون سابقه باشد، که بعد از بررسی مدارک توسط سازمان صلاحیت شرکت فوق صادر می شود و در سایت سازمان تا زمان اعتبار رتبه قرار می گیرد.

 

 

دیدگاه ها بسته شده است