رشته  زمینه  چیست؟رشته مرتبط چیست؟امتیاز دهی چگونه است؟

 

رشته زمینه؟

رشته زمینه رشته ای است که از نظر هیات وزیران تصویب کننده تصویب نامه رتبه بندی بیشترین ارتباط را با رشته فعالیت درخواستی شرکت پیمانکاری را داشته و در دفترچه با علامت ستاره  * نشان داده شده است و وجود یکنفر با رشته زمینه جهت رتبه 5 حداقل با سه سال سابقه بیمه ای الزامی و اجباری است

رشته مرتبط ؟

رشته مرتبط رشته ای است که از نظر هیات وزیران تصویب کننده تصویب نامه رتبه بندی شرکت های پیمانکاری ارتباط کمتری را با رشته فعالیت درخواستی شرکت پیمانکاری داشته و در دفترچه با علامت  + نشان داده شده است واگر جهت رتبه بندی یکنفر با رشته مرتبط با حداقل سه سال سابقه بیمه ای فعالیت باشد ،لازم است اما کافی نیست و وجود رشته زمینه با سابقه الزام دارد

 

رشته غیرمرتبط ؟

رشته غیرمرتبط رشته ای است که از نظر هیات وزیران تصویب کننده تصویب نامه رتبه بندی شرکت های پیمانکاری کمترین ارتباط را با رشته فعالیت درخواستی شرکت پیمانکاری را داشته و در دفترچه با علامت

منها – نشان داده شده جهت رتبه بندی فقط به عنوان مدرک کارشناسی (الزام حداقل 3/2لیسانس )و امتیاز مدرک کارشناسی کاربرد دارد

رشته غیر مرتبطرشته مرتبطرشته زمینهسطح تحصیلات
80 125250کارشناسی
90135275کارشناسی ارشد
100150300دکتری

دیدگاهتان را بنویسید