رتبه پیمانکاری تاسیسات و نجهیزات

رتبه پیمانکاری تاسیسات و نجهیزات

رتبه پیمانکاری تاسیسات و تجهیزات

 

رتبه پیمانکاری تاسیسات و تجهیزات طبق تعریف سازمان برنامه و بودجه و تصویب نامه های وزیران رشته پیمانکاری تاسیسات و تجهیزات به ترتیب زیر تعریف شده
رشته تاسیسات و تجهیزات :در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری،تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها،سیستم های سردکننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب،گاز،برق و فاضلاب) انتقال زباله،تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک،وسایل انتقال(آسانسور،پله برقی و …)
وجهت اخذ رتبه 5در رشته تاسیسات و تجهیزات

باید 3/2 اعضا لیسانس بوده و یک نفر با رشته زمینه به عنوان مثال عمران ،مکانیک الکترونیک مدیریت پروژه و……..با حداقل 3سال سابقه کاری موجود باشد وجمعا 6 سال سابقه برای دو نفر (هر نفر سه سال حداقل) یعنی سابقه زیر سه سال به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد به عنوان مثال نمی توان یک مهندس با 2 سال سابقه و یک مهندس با 4 سال سابقه امتیاز آورهای شرکت را تشکیل دهند یا اینکه 7 سال جهت یک نفر (لیسانس بعدی بی سابقه می تواند باشد )الزامی است که بعد از بررسی مدارک توسط سازمان صلاحیت شرکت فوق صادر می شود.

دیدگاهتان را بنویسید