رتبه پیمانکاری نفت و گاز

رتبه پیمانکاری نفت و گاز

رتبه پیمانکاری نفت و گاز

 

طبق تعریف سازمان برنامه و بودجه و تصویب نامه هئیت وزیران رشته نفت و گاز (رتبه نفت و گاز) به ترتیب زیر تعریف شده
رشته نفت و گاز :در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی فرآوری نفت و گاز وکارخانه های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب پالایشگاه نفت و گاز و کارخانه های پتروشیمی مخازن ذخیره نفتی خطوط انتقال نفت و گاز تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز سازه های دریایی نفت و گاز و نظایر آن.
رشته جدید نفت و گاز شامل سه رشته زیر می باشد
1)خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز
2)پالایشگاه نفت و گاز
3)تولید نفت و گاز
وجهت اخذ رتبه 5در رشته نفت و گاز باید 3/2 اعضا لیسانس درج شده در دفترچه منتشر شده هیئت وزیران بوده و یک نفر با رشته زمینه و به عنوان مثال مهندسی نفت، پتروشیمی، عمران ،مهندسی کشاورزی،سازه های دریایی برق ،الکترونیک،مدیریت پروژه ابزار دقیق، پلیمر ،انرژی، محیط زیست و……..با حداقل 3سال سابقه کاری موجود باشد که جمعا باید 6 سال سابقه برای دو نفر (هر نفر سه سال حداقل) یا 7 سال جهت یک نفر الزامی است و نفر دوم می تواند لیسانس بدون سابقه باشد که بعد از بررسی مدارک توسط سازمان صلاحیت شرکت فوق صادر می شود که علاقه مندان می توانند به سایت ساجار جهت استعلام شرکت ها مراجعه بنمایند و از صحت و اعتبار گواهینامه شرکت ها اطلاع یابند.

دیدگاهتان را بنویسید