رتبه پیمانکاری کشاورزی

رتبه پیمانکاری کشاورزی

رتبه پیمانکاری کشاورزی

طبق تعریف سازمان برنامه و بودجه و تصویب نامه هئت وزیران رشته کشاورزی (رتبه پیمانکاری کشاورزی) به ترتیب زیر تعریف شده
رشته کشاورزی :در برگیرنده امور پیمانکاری در زمینه جنگل کاری و درخت کاری آبیاری بهسازی و اصلاح اراضی احداث حوضچه و استخرهای پرورش و تکثیر ماهی مالچ پاشی وتثبیت شن روان عملیات به زراعی کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک مرتع داری وایجاد مراتع دست کاشت کارهای دامپزشکی ایجاد فضای سبز و نگهداری آن کارهای دامپروری شامل (مرغ داری گاوداری زنبورداری و گوسفندداری)شیلات و آبزیان ونظایر آن.
وجهت اخذ رتبه 5در رشته کشاورزی باید 3/2 اعضا لیسانس بوده و یک نفر با رشته زمینه و به عنوان مثال مهنسی کشاورزی ،محیط زیست ،منابع طبیعی،صنایع غذایی و عمران آب و……..با حداقل 3سال سابقه کاری موجود باشد وجمعا 6 سال سابقه برای دو نفر (هرنفر سه سال حداقل) یا 7 سال جهت یک نفر الزامی است و نفر دوم می تواند لیسانس بدون سابقه مرتبط یا غیر مرتبط باشد(سابقه کمتر از سه سال برای یک نفر قابل قبول نیست مثلا نمی شود یک نفر دو سال سابقه داشته باشد و نفر بعدی کمبود سابقه او را جبران کند ) بعد از بررسی مدارک توسط سازمان صلاحیت شرکت فوق با عنوان رتبه 5 صادر می شود و تا زمان اعتبار گواهینامه که معمولا 4 سال است در سامانه ساجار قرار می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید