رتبه پیمانکاری ساجات

ساجات به معنی سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت می باشد و وب سایتی است که انجام امور تشخیص صلاحیت شرکتها را انجام می دهد و زیر گروه دفتر فنی پیمانکاران است که دفتر فنی نیز زیر گروه سازمان برنامه و بودجه یا استانداری است و رتبه ساجاتی هم به رتبه ای گفته می شود که در سایت قابل استعلام است و سراسری می باشد جهت گرفتن رتبه شرکت پیمانکاری در سایت ساجات باید به نکات مختلفی توجه کرد جهت ثبت نام اولیه حتما باید شرکت دارای کد اقتصادی باشد و بعد از ثبت نام اولیه سامانه به ما یک یوزر نیم پس ورد اولیه می دهد که می توانیم با این یورز نیم پس ورد اطلاعات اولیه را در سایت ساجات وارد کنیم که بعد از آن یک برگه ثبت نام به ما می دهد که باید آن را پر کنیم و ممهور به مهرشرکت و دفتر فنی تهران از از طریق پست سفارشی ارسال کرده و منتظر ارسال یوزر پسورد دوم از طریق سامانه می شویم که با آن پس ورد دوم کلیه اطلاعات شرکت را وارد سامانه کرده منتظر بررسی کارشناسی می شویم و صدور رتبه شرکت پیمانکاری خود را پیگیری میکنیم که می توان به راحتی از طریق مجموعه sherkatir
.کلیه مراحل صدور رتبه را انجام داد .در این نوشتار راجع به ساجات صحبت کردیم و درباره رتبه پیمانکاری بهتر است دیگر مقالات را راجع به پیمانکاری مطالعه کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید