ثبت شرکت تامین نیروی انسانی

بزرگترین ثروت و دارایی هر جامعه نیروی انسانی آن است و مدیریت و ساماندهی این نیروها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و معمولا سازمان های مختلف تامین این نیروها را به مناقصه عمومی می گذارند .
هر شرکتی بتواند این نیروها را به خوبی تامین ،مدیریت و سازماندهی کند به آسانی ثروت آفرینی می کند جهت این کار ثبت شرکت با موضوع تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت و این که در موضوع به مواردی که می خواهیم در آن تامین نیرو کنیم اشاره شود مثلا امور پیمانکاری ساختمان ،پیش خدمتی ،فضای سبز،جمع آوری زباله، نگهبانی(احتیاج به مجوز از اماکن دارد) اشاره کرد کافی است و شرکت ثبت شده بهتر است سهامی خاص باشد و معمولا یک مجوز از اداره کار نیز لازم دارد که تحت کد خدمات عمومی با عنوان تایید صلاحیت شرکت های خدماتی و پیمانکاری تعریف می شود که مجری آن انجمن صنفی هر استان و اداره کار می باشدو بعد از آن شرکت خدماتی می تواند در مناقصات شرکت کند و بعد از برنده شدن کار را شروع کند.

حتی بانک ها نیز تامین نیروی انسانی دخود را به مناقصه عمومی می گذارند و تا سال های آینده همه آنها را شامل می شود و همچنین اداره برق و اداره آب و فاضلاب و اکثر ادارات و ارگان ها تامین نیروی انسانی خود را به مناقصه عمومی می گذارند چون اولا قسمت کارگزینی این ادارات بسیار کوچک می شود و پرداخت آخر دوره را هم به بیمه های مختلف منتقل می کنند پس از نظر اقتصادی بسیار به نفع این ادارات است پس .خصوصی سازی روز به روز بیشتر می شود و این نوع شرکت ها نیز در حال رشد می باشند.
جهت ثبت شرکت خدماتی کلیک بفرمایید

ثبت شرکت خدماتی

دیدگاهتان را بنویسید