آشنایی با شرکت سهامی خاص

 شرکت سهامی خاص شرکتی است که حداقل از سه نفر شریک (سهامدار) هیئت مدیره و دو نفر بازرس تشکیل شده است و حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک ملیون ریال می باشد ،هیئت مدیره نباید با بازرسین نسبت فامیلی داشته باشند ،رسمیت این شرکت در بین مردم بیشتر است و در ادارات و جامعه مقبولیت بیشتری دارد ،بیشتر شرکت های پیمانکاری بهصورت شرکت سهامی ثبت می شوند چون گرفتن تسهیلات و انواع ضمانت نامه ها در شرکت سهامی خاص راحت تر است.

در شرکت‌های سهامی خاص، همانند شرکت با مسئولیت محدود و بر خلاف شرکت تضامنی، مسئولیت هر یک از سهامداران در مورد بدهی‌های شرکت محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری شده در شرکت است و در صورت عدم کفایت مجبور نیستد اموال شخصی خود را در این را مصرف نمایند.

مزایای شرکت سهامی خاص :

  1. سهولت نقل و انتقال سهام: از آنجاییکه سرمایه سهامداران در شرکت های سهامی به قطعات کوچکتری به نام سهام تقسیم گردیده و بعضا این سهام بی نام نیز می باشد لذا نقل و انتقال آن راحت تر انجام میشود .
  2. محدودیت مسئولیت سهامداران در شرکت های سهامی: یکی از خصوصیات مهم شرکت های سهامی ، محدود بودن مسئولیت سهامداران در قبال سهام آنهاست.
  3. تعیین هیئت مدیره در شرکت های سهامی: بر اساس ماده 170 قانون تجارت شرکت سهامی به وسیله یک هیئت مدیره از طریق صاحبان سهام انتخاب شده اند.
  4. تجمع سرمایه های کوچک: می توان با جمع آوری سرمایه های کوچک و در محیطی دوستانه به انجام فعالیت تجاری پرداخت.

در قانون تجارت شرکت سهامی خاص اینگونه تعریف شده است
شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.
شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات بازرگانی نباشد.
در شرکت های سهامی خاص تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.

دیدگاه ها بسته شده است