شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود
امتیاز دهی به این نوشته

شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود حاوی چه مطالبی است؟

نمونه شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود

برای ثبت شرکت مسئولیت محدود به جز اساسنامه احتیاج به تنظیم شرکت نامه و تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود نیز می باشد جهت اطلاع عموم نمونه شرکت نامه با مسئولیت محدود را در اینجا می آورم و در نوشتار بعدی تقاضانامه را می آوریم

  در تاریخ                                                                                       قوه قضاییه

  در دفتر شرکت نامه ثبت شرکت های داخلی                       سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 به شماره         ثبت و هویت                        اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی                                                      شرکاء نزد اینجانب محرز گردید             ——————————————————

 مسئول دفتر                                                               شرکت نامه

1- نام شرکت و نوع آن :                                                   با مسئوليت محدود

2- موضوع شرکت :

——————————————————————————————————————————————————————————————

3- مرکز اصلی و نشانی کامل آن :

———————————————————————————————————————————————————————–

4- اسامی شرکا یا موسسین با ذکر مشخصات کامل شناسنامه ای و آدرس مسکونی آنان :

(1) ———————————————————————————————————————————————————————————————————– (2) ——————————————————————————————————————————————————————————

5- مبدا تشکیل شرکت و مدت آن از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

 6- سرمایه شرکت یک ميلیون ریال نقدی است

7- میزان سهم الشرکه شرکاء :

————————————– دارنده ————————— ريال سهم الشركه

  ———————————– دارنده ————————- ريال سهم الشركه

8- اسامی کلیه اعضاء هیئت مدیره با ذکر سمت آنان و دارندگان حق امضاء :

——————————– به سمت رئیس هیات مدیره ————————————- مدیرعامل و ————————————– به سمت عضو هیات مدیره و برای مدت نامحدود انتخاب شدند.

هم چنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد ها و عقود اسلامی با امضاء ——————————–همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های اداری و عادی با امضاء ——————————– همراه با مهر شرکت معتبر است.

9- موقع رسیدگی به حساب و ترتیب سود و زیان شرکت طبق اساسنامه میباشد

10- انحلال شرکت مطابق ماده  114    قانون تجارت خواهد بود

11- آدرس شعب فعلی شرکت در شهرستان ها و در صورت تعیین مدیر نام مدیران شعب

ندارد

12- بازرس شرکت ندارد

تاریخ تنظیم و امضاء شرکت نامه —13

                                  ——————————————————

                                                         امضا موسسین شرکت

ملاحظات

دیدگاهتان را بنویسید