شرکت های دارای صلاحیت اداره کار

ویترین شرکت ها در sherkatir ، جهت ثبت شرکت دارای صلاحیت خود و قرار دادن شرکت ثبت شده در لیست زیر میتوانید از طریق لینک مجاور اقدام نمایید.
شهر محل ثبت:
نوع صلاحیت درخواستی:
نوع شرکت:
  کد این شرکت :2803
  نوع شرکت :  سهامی خاص
  نوع صلاحیت : امور حمل و نقل
  شهر ثبت:   شیراز
  سال تاسیس شرکت :  1380
 • کد این شرکت :1247
  نوع شرکت :  مسئولیت محدود
  نوع صلاحیت : خدمات عمومی, نگهداری و خدمات فضای سبز
  شهر ثبت:   شیراز
  سال تاسیس شرکت :  1389
 • کد این شرکت :1211
  نوع شرکت :  تضامنی
  نوع صلاحیت : امور حمل و نقل, امور تاسیساتی
  شهر ثبت:   قزوین
  سال تاسیس شرکت :  1387
 • کد این شرکت :1147
  نوع شرکت :  سهامی خاص
  نوع صلاحیت : خدمات عمومی, نگهداری و خدمات فضای سبز, امور تاسیساتی
  شهر ثبت:   قزوین
  سال تاسیس شرکت :  1352