شرکت های پیمانکاری

ویترین شرکت ها در sherkatir ، جهت فروش شرکت رتبه دار پیمانکاری خود و قرار دادن شرکت ثبت شده در لیست زیر میتوانید از طریق لینک مجاور اقدام نمایید.افزودن شرکت پیمانکاری
نوع رتبه پیمانکاری:
نوع شرکت:
شهر محل ثبت:
 • نوع شرکت :  سهامی خاص
  کد شرکت :3421
  نوع رتبه پیمانکاری :   کشاورزی, آب
  شهر ثبت:   تهران
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1398/03/01  تا تاریخ   1402/03/01   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1398/03/01  تا تاریخ   1400/03/01   میباشد .
  درجه های این شرکت :
  درجه 5 کشاورزی       درجه 5 آب           درجه 5 کشاورزی    
 • توضیحات این شرکت:

  شرکت دارای رتبه 5 آب و 5 کشاورزی سهامی خاص می باشد و دارای تسویه مالیاتی و بدون کارکرد است شرکت پیمانکاری فوق دارای رتبه 5 واگذار می شود.

 • نوع شرکت :  سهامی خاص
  کد شرکت :3420
  نوع رتبه پیمانکاری :   نفت و گاز
  شهر ثبت:   شیراز
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1397/10/25  تا تاریخ   1401/04/25   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1397/10/25  تا تاریخ   1399/10/25   میباشد .
  درجه های این شرکت :
            درجه 5 رتبه نفت و گاز          
 • توضیحات این شرکت:

  شرکت فوق دارای رتبه 5 نفت و گاز و سهامی خاص می باشد و رتبه شرکت صادره از برنامه و بودجه فارس و صفر و بدون کارکرد است

 • نوع شرکت :  سهامی خاص
  کد شرکت :3413
  نوع رتبه پیمانکاری :   صنعت و معدن
  شهر ثبت:   کرمان
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1398/01/31  تا تاریخ   1402/01/31   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1398/01/31  تا تاریخ   1400/01/31   میباشد .
  درجه های این شرکت :
                درجه 5 صنعت و معدن      
 • توضیحات این شرکت:

  شرکت سهامی خاص دارای رتبه 5 معدن می باشد و به بهترین قیمت واگذار می شود.

 • نوع شرکت :  سهامی خاص
  کد شرکت :3412
  نوع رتبه پیمانکاری :   مرمت آثار باستانی
  شهر ثبت:   تبریز
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1397/12/01  تا تاریخ   1401/12/01   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1397/12/01  تا تاریخ   1399/12/01   میباشد .
  درجه های این شرکت :
              درجه 5 مرمت آثارباستانی        
 • توضیحات این شرکت:

  شرکت دارای رتیه 5 مرمت آثار باستانی است و سهامی خاص می باشد و آماده واگذاری کامل سهام می باشد

 • نوع شرکت :  سهامی خاص
  کد شرکت :3397
  نوع رتبه پیمانکاری :   تاسیسات و تجهیزات, نفت و گاز
  شهر ثبت:   شیراز
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1396/06/01  تا تاریخ   1400/06/01   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1398/02/01  تا تاریخ   1400/06/01   میباشد .
  درجه های این شرکت :
            درجه 5 رتبه نفت و گاز          
 • توضیحات این شرکت:

  شرکت دارای رتبه نفت و گاز 5 و 5 تاسیسات و تجهیزات می باشد که دو سال از رتبه آن گذشته و دو سال مهندس و وکالت دارد.
  شرکت بدون کارد میباشد و مفاصا حساب بیمه و مالیات ارائه می شودو.

 • نوع شرکت :  سهامی خاص
  کد شرکت :3390
  نوع رتبه پیمانکاری :   آب
  شهر ثبت:   یاسوج
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1396/02/01  تا تاریخ   1400/02/01   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1398/02/01  تا تاریخ   1400/02/01   میباشد .
  درجه های این شرکت :
        درجه 5 آب              
 • توضیحات این شرکت:

  شرکت دارای رتبه 5 آب ثبت یاسوج بوده که مدارک لازم برای رتبه بندی شرکت کامل بوده و سقف رتبه 5 آن کاملا آزاد می باشد و گذرواژه برای ورود به سامانه تشخیص صلاحیت ساجات را دارا می باشد و شرکت رتبه دار آب واگذار می شود.
  شرکت رتبه 5 آب
  شرکت ساجاتی

 • نوع شرکت :  سهامی خاص
  کد شرکت :3389
  نوع رتبه پیمانکاری :   آب
  شهر ثبت:   یاسوج
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1397/12/01  تا تاریخ   1401/12/01   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1397/12/01  تا تاریخ   1399/12/01   میباشد .
  درجه های این شرکت :
        درجه 5 آب              
 • توضیحات این شرکت:

  شرکت سهامی خاص بوده و دارای رتبه 5 آب می باشد
  ثبت یاسوج است و به دلیل عدم توافق بین شرکا به فروش می رسد

 • نوع شرکت :  سهامی خاص
  کد شرکت :3382
  نوع رتبه پیمانکاری :   کشاورزی, آب
  شهر ثبت:   تهران
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1397/12/01  تا تاریخ   1401/12/01   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1397/12/01  تا تاریخ   1399/12/01   میباشد .
  درجه های این شرکت :
  درجه 5 کشاورزی       درجه 5 آب           درجه 5 کشاورزی    
 • توضیحات این شرکت:

  شرکت ثبت تهران میباشد
  سهامی خاص است
  دارای رتبه 5 آب و 5 کشاورزی می باشد

 • نوع شرکت :  تعاونی
  کد شرکت :3373
  نوع رتبه پیمانکاری :   ساختمان
  شهر ثبت:   شیراز
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1388/02/01  تا تاریخ   1390/02/01   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1388/02/01  تا تاریخ   1390/02/01   میباشد .
  درجه های این شرکت :
    درجه 5 ساختمان                  
 • توضیحات این شرکت:

  شرکت فوق دارای رتبه 5 ساختمان بوده و حدودا 7-8 سال است که از رتبه گذشته و عدم فعالیت دارد
  شرکت تعاونی می باشد
  مبلغ 300 میلیون سابقه کار و قرارداد قدیمی دارد.
  رتبه 5 ساختمان شیراز

 • نوع شرکت :  سهامی خاص
  کد شرکت :3367
  نوع رتبه پیمانکاری :   ساختمان
  شهر ثبت:   مشهد
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1395/05/25  تا تاریخ   1399/05/25   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1395/05/25  تا تاریخ   1399/05/25   میباشد .
  درجه های این شرکت :
    درجه 5 ساختمان                  
 • توضیحات این شرکت:

  شرکت فوق دارای رتبه 5 ساختمان و ابنیه می باشد
  سهامی خاص
  ثبت مشهد
  دارای 3 میلیارد رزومه می باشد

 • نوع شرکت :  سهامی خاص
  کد شرکت :3345
  نوع رتبه پیمانکاری :   نفت و گاز
  شهر ثبت:   اهواز
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1397/12/01  تا تاریخ   1401/12/01   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1397/12/01  تا تاریخ   1399/12/01   میباشد .
  درجه های این شرکت :
            درجه 5 رتبه نفت و گاز          
 • توضیحات این شرکت:

  شرکت دارای رتبه 5 نفت و گاز
  سهامی خاص
  ثبت اهواز
  آماده واگذاری
  فروش شرکت با رتبه 5 نفت و گاز

 • نوع شرکت :  سهامی خاص
  کد شرکت :3344
  نوع رتبه پیمانکاری :   تاسیسات و تجهیزات
  شهر ثبت:   شیراز
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1397/06/20  تا تاریخ   1401/06/20   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1397/06/20  تا تاریخ   1401/06/20   میباشد .
  درجه های این شرکت :
                     
 • توضیحات این شرکت:

  شرکت ثبت شیراز می باشد
  نام دوسیلابی
  بسیار خوشنام
  رتبه 3 تاسیسات

 • نوع شرکت :  سهامی خاص
  کد شرکت :3340
  نوع رتبه پیمانکاری :   نفت و گاز
  شهر ثبت:   شیراز
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1397/12/01  تا تاریخ   1401/12/01   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1397/12/01  تا تاریخ   1401/12/01   میباشد .
  درجه های این شرکت :
            درجه 5 رتبه نفت و گاز          
 • توضیحات این شرکت:

  شرکت دارای رتبه 5 نفت و گاز ثبت ساجات شیراز
  سهامی خاص
  کارکرد صفر

 • نوع شرکت :  سهامی خاص
  کد شرکت :3337
  نوع رتبه پیمانکاری :   تاسیسات و تجهیزات, نفت و گاز
  شهر ثبت:   بوشهر
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1397/12/01  تا تاریخ   1401/12/01   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1397/12/01  تا تاریخ   1399/12/01   میباشد .
  درجه های این شرکت :
            درجه 5 رتبه نفت و گاز          
 • توضیحات این شرکت:

  شزکت دارای رتبه 5 نقت و گاز و 5 تاسیسات و تجهیزات ثبت بوشهر می باشد
  شرکت سهامی خاص است
  بدون کارکرد و صفر می باشد

 • نوع شرکت :  سهامی خاص
  کد شرکت :3336
  نوع رتبه پیمانکاری :   تاسیسات و تجهیزات
  شهر ثبت:   شیراز
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1398/02/15  تا تاریخ   1402/02/15   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1398/02/15  تا تاریخ   1400/02/15   میباشد .
  درجه های این شرکت :
                     
 • توضیحات این شرکت:

  شرکت دارای رتبه 5 از برنامه و بودجه فارس می باشد
  شرکت ثبت شیراز است
  شرکت با رتبه تاسیسات سهامی خاص می باشد

 • نوع شرکت :  مسئولیت محدود
  کد شرکت :3335
  نوع رتبه پیمانکاری :   نیرو
  شهر ثبت:   یاسوج
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1397/04/14  تا تاریخ   1401/04/14   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1397/04/14  تا تاریخ   1401/04/14   میباشد .
  درجه های این شرکت :
          درجه 5 نیرو            
 • توضیحات این شرکت:

  شرکت دارای رتبه 5 نیرو می باشد و
  با مسئولیت محدود است
  مهندسین به تاریخ واگذاری رتبه برق وکالت دوساله می دهند
  ثبت یاسوج می باشد.
  رتبه برق
  رتبه نیرو

 • نوع شرکت :  سهامی خاص
  کد شرکت :3327
  نوع رتبه پیمانکاری :   ساختمان, راه و ترابری
  شهر ثبت:   شیراز
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1396/11/03  تا تاریخ   1400/11/03   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1396/11/03  تا تاریخ   1400/11/03   میباشد .
  درجه های این شرکت :
    درجه 5 ساختمان   درجه 5 راه و ترابری                
 • توضیحات این شرکت:

  شرکت فوق دارای رتبه 5 در رشته ابنیه و رتبه 5 در رشته راه و ترابری شیراز می باشد
  شرکت فوق ثبت سال 89 می باشد
  دارای شش میلیارد رزومه می باشد
  شرکت راه و ساختمان فوق همه قرارداد ها و اظهارنامه های مالیاتی اش موجود است.
  دارای رضایت نامه کارفرما می باشد.

 • نوع شرکت :  سهامی خاص
  کد شرکت :3280
  نوع رتبه پیمانکاری :   ساختمان, راه و ترابری
  شهر ثبت:   اصفهان
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1377/02/28  تا تاریخ   1382/05/04   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1377/02/14  تا تاریخ   1399/06/11   میباشد .
  درجه های این شرکت :
    درجه 4 ساختمان   درجه 4 راه و ترابری                
 • توضیحات این شرکت:

  شرکت راه و ساختمان در استان اصفهان دارای رتبه ۴ ابنیه در سال ۱۳۷۷ داشته که تاکنون ۲۳پروژه ساختمانی و راهسازی به مبلغ کل ۷میلیارد تومان را با موفقیت به اتمام رسانده

  رتبه 4 ابنیه و راه

  رتبه ابنیه اصفهان رتبه 4 ابنیه

 • نوع شرکت :  سهامی خاص
  کد شرکت :3221
  نوع رتبه پیمانکاری :   تاسیسات و تجهیزات
  شهر ثبت:   یاسوج
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1397/02/01  تا تاریخ   1402/02/01   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1397/02/01  تا تاریخ   1399/02/01   میباشد .
  درجه های این شرکت :
                     
 • توضیحات این شرکت:

  شرکت ثبت یاسوج و دارای رتبه تاسیسات و تجهیزات می باشد

 • نوع شرکت :  مسئولیت محدود
  کد شرکت :3057
  نوع رتبه پیمانکاری :   ساختمان, راه و ترابری
  شهر ثبت:   اراک
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1395/09/12  تا تاریخ   1399/09/12   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1386/06/05  تا تاریخ   1406/10/10   میباشد .
  درجه های این شرکت :
    درجه 5 ساختمان   درجه 5 راه و ترابری                
 • توضیحات این شرکت:

  رتبه ۵ راه وساختمان ثبت تهران ۳سال پیش به اراک منتقل شده مهندس هاش یکی ۲۰ سال ازسال۸۶ ویکی مادام العمر وکالت دادن سال گذشته برای اخذ گرید هزینه مختصری پرداخت شد حدود ۱۳۰میلیون مفاصاحساب داره اماده واگذاری

 • نوع شرکت :  مسئولیت محدود
  کد شرکت :3049
  نوع رتبه پیمانکاری :   آب
  شهر ثبت:   اردبیل
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1392/12/08  تا تاریخ   1396/12/08   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1392/12/01  تا تاریخ   1396/12/01   میباشد .
  درجه های این شرکت :
        درجه 5 آب              
 • توضیحات این شرکت:

  از زمان تاسیس یعنی اخذ رتبه در سال ۹۲ تا کنون بعنی با گذشت ۳ سال و ۲ ماه هیچ فعالیتی صورت نگرفته است و

 • نوع شرکت :  مسئولیت محدود
  کد شرکت :2846
  نوع رتبه پیمانکاری :   نیرو
  شهر ثبت:   استان اردبیل- شهرستان پارس آباد
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1394/06/09  تا تاریخ   1398/06/09   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1394/02/25  تا تاریخ   1396/02/25   میباشد .
  درجه های این شرکت :
          درجه 5 نیرو            
 • توضیحات این شرکت:

  با توجه به اینکه در تاریخ 1396/02/25 تاریخ اعبار مهندس تمام می شود اما با توجه به سابقه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره می توان از امتیاز مدیر عامل و رئیس هئیت مدیره استفاده کرد و بجای یه رتبه می توان از امتیاز 2 رتبه ای استفاده گردد. اما بدلیل شرایط موجود تا پایان امسال درخواست فروش شرکت را دارم. با تشکر

 • نوع شرکت :  سهامی خاص
  کد شرکت :2333
  نوع رتبه پیمانکاری :   ساختمان, تاسیسات و تجهیزات
  شهر ثبت:   یاسوج
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1397/11/20  تا تاریخ   1401/11/20   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1397/11/20  تا تاریخ   1399/11/20   میباشد .
  درجه های این شرکت :
    درجه 5 ساختمان                  
 • توضیحات این شرکت:

  شرکت سهامی خاص در رشته ساختمان و ابنیه دارای رتبه 5 از سازمان برنامه و بودجه استان کهکیلویه و بویراحمد شهر یاسوج می باشد

 • نوع شرکت :  سهامی خاص
  کد شرکت :1843
  نوع رتبه پیمانکاری :   آب
  شهر ثبت:   شیراز
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1393/07/07  تا تاریخ   1397/07/07   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1393/07/07  تا تاریخ   1397/07/07   میباشد .
  درجه های این شرکت :
        درجه 3 آب              
 • توضیحات این شرکت:

  شرکت فوق دارای رتبه مشاور 3 در زمینه آب و فاظلاب و آبیاری و زهکشی می باشد
  و همچنین تاییدیه آب و فاظلاب

 • نوع شرکت :  سهامی خاص
  کد شرکت :1708
  نوع رتبه پیمانکاری :   ساختمان, تاسیسات و تجهیزات
  شهر ثبت:   تهران
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1395/03/24  تا تاریخ   1399/03/24   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1395/03/24  تا تاریخ   1399/03/23   میباشد .
  درجه های این شرکت :
    درجه 4 ساختمان                  
 • توضیحات این شرکت:

  شرکت دارای رزومه خوب و دارای رتبه 4 ابنیه
  رتبه 5 تاسیسات
  استعلام دارایی
  استعلام بیمه
  دفاتر مالیاتی تحریر شده سالانه

 • نوع شرکت :  مسئولیت محدود
  کد شرکت :1706
  نوع رتبه پیمانکاری :   ساختمان, تاسیسات و تجهیزات
  شهر ثبت:   تهران
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1395/02/15  تا تاریخ   1399/02/15   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1395/02/15  تا تاریخ   1397/02/15   میباشد .
  درجه های این شرکت :
    درجه 5 ساختمان                  
 • توضیحات این شرکت:

  شرکت با مسئولیت محدود
  رتبه5 ابنیه
  رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات
  رتبه 4 سال
  مهندس 2 سال
  دارای استعلامات دارایی و بیمه
  صفر بدون کارکرد

 • نوع شرکت :  سهامی خاص
  کد شرکت :1705
  نوع رتبه پیمانکاری :   ساختمان, تاسیسات و تجهیزات
  شهر ثبت:   تهران
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1397/03/25  تا تاریخ   1401/03/25   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1397/11/11  تا تاریخ   1399/11/11   میباشد .
  درجه های این شرکت :
    درجه 5 ساختمان                  
 • توضیحات این شرکت:

  شرکت سهامی خاص دارای رتبه 5 ابنیه و تاسیسات
  آماده جهت واگذاری

  ثبت تهران

  رتبه 5 ابنیه

  رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات

 • نوع شرکت :  مسئولیت محدود
  کد شرکت :1704
  نوع رتبه پیمانکاری :   ساختمان, تاسیسات و تجهیزات
  شهر ثبت:   تهران
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1395/03/03  تا تاریخ   1399/03/03   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1395/03/03  تا تاریخ   1397/03/03   میباشد .
  درجه های این شرکت :
    درجه 5 ساختمان                  
 • توضیحات این شرکت:

  شرکت صفر بدون کارکرد دارای دفاتر قانونی پلمپ شده آماده جهت واگذاری
  رتبه ابنیه
  رتبه تاسیسات
  رتبه 5
  رتبه ساختمان

 • نوع شرکت :  سهامی خاص
  کد شرکت :1676
  نوع رتبه پیمانکاری :   ساختمان, تاسیسات و تجهیزات
  شهر ثبت:   تهران
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1395/03/01  تا تاریخ   1399/03/01   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1395/03/01  تا تاریخ   1397/03/01   میباشد .
  درجه های این شرکت :
    درجه 5 ساختمان                  
 • توضیحات این شرکت:

  ابنیه و تاسیسات

 • نوع شرکت :  سهامی خاص
  کد شرکت :1675
  نوع رتبه پیمانکاری :   ساختمان, تاسیسات و تجهیزات
  شهر ثبت:   تهران
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1395/03/14  تا تاریخ   1399/03/14   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1395/03/14  تا تاریخ   1397/03/14   میباشد .
  درجه های این شرکت :
    درجه 5 ساختمان                  
 • توضیحات این شرکت:

  شرکت دارای رتبه 5 تاسیسات تجهیزات و 5 ابنیه می باشد

 • نوع شرکت :  سهامی خاص
  کد شرکت :1674
  نوع رتبه پیمانکاری :   ساختمان, تاسیسات و تجهیزات, آب
  شهر ثبت:   تهران
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1394/09/01  تا تاریخ   1397/10/01   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1394/09/01  تا تاریخ   1398/10/01   میباشد .
  درجه های این شرکت :
    درجه 1 ساختمان     درجه 2 آب              
 • توضیحات این شرکت:

  شرکت دارای رتبه 1 ابنیه و 2 آب و 3 تاسیسات می باشد

 • نوع شرکت :  سهامی خاص
  کد شرکت :1673
  نوع رتبه پیمانکاری :   ساختمان
  شهر ثبت:   تهران
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1395/02/14  تا تاریخ   1399/02/14   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1395/02/14  تا تاریخ   1397/02/14   میباشد .
  درجه های این شرکت :
    درجه 5 ساختمان                  
 • توضیحات این شرکت:

  رتبه 5 ساختمان

 • نوع شرکت :  مسئولیت محدود
  کد شرکت :1651
  نوع رتبه پیمانکاری :   نفت و گاز
  شهر ثبت:   تهران
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1397/02/01  تا تاریخ   1401/02/01   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1401/02/01  تا تاریخ   1401/02/01   میباشد .
  درجه های این شرکت :
            درجه 5 رتبه نفت و گاز          
 • توضیحات این شرکت:

  رتبه 5 نفت و گاز با مسئولیت محدود

 • نوع شرکت :  سهامی خاص
  کد شرکت :1650
  نوع رتبه پیمانکاری :   ساختمان, آب
  شهر ثبت:   تهران
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1395/01/31  تا تاریخ   1399/01/31   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1395/01/31  تا تاریخ   1397/01/31   میباشد .
  درجه های این شرکت :
    درجه 5 ساختمان     درجه 5 آب              
 • توضیحات این شرکت:

  رتبه 5 آب و 5 ساختمان سهامی خاص

 • نوع شرکت :  مسئولیت محدود
  کد شرکت :1649
  نوع رتبه پیمانکاری :   تاسیسات و تجهیزات
  شهر ثبت:   تهران
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1395/01/20  تا تاریخ   1399/03/20   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1395/03/20  تا تاریخ   1397/01/20   میباشد .
  درجه های این شرکت :
                     
 • توضیحات این شرکت:

  شرکت با مسئولیت محدود دارای رتبه 5 تاسیسات

 • نوع شرکت :  مسئولیت محدود
  کد شرکت :1648
  نوع رتبه پیمانکاری :   ساختمان, تاسیسات و تجهیزات
  شهر ثبت:   تهران
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1395/02/01  تا تاریخ   1399/03/01   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1395/02/01  تا تاریخ   1397/02/01   میباشد .
  درجه های این شرکت :
    درجه 5 ساختمان                  
 • توضیحات این شرکت:

  شرکت با مسئولیت محدود و دارای رتبه 5 ابنیه و تاسیسات

 • نوع شرکت :  سهامی خاص
  کد شرکت :1474
  نوع رتبه پیمانکاری :   تاسیسات و تجهیزات, نیرو
  شهر ثبت:   تهران
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1395/02/01  تا تاریخ   1399/02/01   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1395/02/01  تا تاریخ   1397/02/01   میباشد .
  درجه های این شرکت :
          درجه 5 نیرو            
 • توضیحات این شرکت:

  دارای رتبه 5 برق و 5 تاسیسات و تجهیزات تهران است

 • نوع شرکت :  سهامی خاص
  کد شرکت :1447
  نوع رتبه پیمانکاری :   ساختمان, تاسیسات و تجهیزات
  شهر ثبت:   تهران
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1395/03/15  تا تاریخ   1399/03/15   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1395/03/15  تا تاریخ   1397/03/15   میباشد .
  درجه های این شرکت :
    درجه 5 ساختمان                  
 • توضیحات این شرکت:

  رتبه 5 ساختمان و رتبه 5 تاسیسات سهامی خاص

 • نوع شرکت :  مسئولیت محدود
  کد شرکت :1446
  نوع رتبه پیمانکاری :   ساختمان, تاسیسات و تجهیزات
  شهر ثبت:   تهران
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1395/03/15  تا تاریخ   1399/03/15   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ  1395/03/15  تا تاریخ   1397/03/15   میباشد .
  درجه های این شرکت :
    درجه 5 ساختمان                  
 • توضیحات این شرکت:

  دارای رتبه ساختمان و تاسیسات تهران رتبه 5

 • نوع شرکت :  سهامی خاص
  کد شرکت :1325
  نوع رتبه پیمانکاری :   ساختمان, راه و ترابری, آب
  شهر ثبت:   تهران
  مدت زمان اعتبار از تاریخ  1395/02/01  تا تاریخ   1399/02/01   میباشد .
  مدت زمان اعتبار مهندسین از تاریخ    تا تاریخ     میباشد .
  درجه های این شرکت :
    درجه 4 ساختمان   درجه 5 راه و ترابری   درجه 5 آب              
 • توضیحات این شرکت:

  رتبه 4 ساختمان تهران
  رتبه 5 آب تهران
  رتبه 5 راه تهران