شرکت پیمانکاری چیست

شرکت پیمانکاری چیست

شرکت پیمانکاری چیست؟جستار سوم(شرایط کلی)

در شرکتهای پیمانکاری همانگونه که گفته شده یازده رشته فعالیت تعریف شده است که دوباره آن را ذکر می کنیم:

ساختمان و ابنیه
حمل و نقل(راه)
آب
تاسیسات و تجهیزان
صنعت و معدن

مرمت آثار باستانی
نیرو(برق)
کشاورزی
نفت و گاز
ارتباطات
کاوش های زمین

رتبه هایی که به شرکتها اختصاص داده می شود از کمترین آن رتبه 5 شروع شده وبه بالاترین آن که رتبه 1 است خاتمه می یابد اعتبار شرکت ها هم به همین گونه سنجیده می شود رتبه5 کمترین اعتبار و رتبه 1 بالاترین اعتبار را دارد.جهت اخذ رتبه 5 در کلیه رشته ها طبق قانون امروز مورخ 07/11/1394باید3/2اعضا شرکت لیسانس قید شده در دفترچه انتشار یافته به وسیله سازمان را داشته باشند

در اینجا رشته های مورد قبول سازمان را ذکر می کنیم.

مهندسی عمران

مهندسی معماری

مهندسی شهرسازی

مدیریت پروژه

مهندس کشاورزی

زمین شناسی

مهندسی برق

متالوژی

مرمت آثار باستانی

مهندسی مکانیک

علوم پایه

مدیریت

حقوق

آب

مهندسی نفت

پتروشیمی

و……

 

دیدگاهتان را بنویسید