شناسه ملی شرکت ها چیست ؟

شناسه ملی شرکت ها یک کد 11 رقمی است که شناسنامه شرکت ها میباشد . شناسه ملی شرکت ها همانند شناسه ملی برای اشخاص حقیقی یا همان کد ملی است .شناسه ملی هرشرکت مختص به خود آن شرکت است و از زمان ثبت شرکت تا انحلال شرکت و حتی بعد از آن نیز تغییر نخواهد نمود، با استفاده از شناسه ملی می توان اطلاعات کلی از شرکت ثبت شده به دست آورد.

اطلاعات شرکت با استفاده از شناسه ملی

شناسه ملی یک شرکت به ما کمک می کند تا اطلاعات کلی از شرکت را بدست آوریم هم چنین  این شناسه ملاک اعتبار شرکتها میباشد .
سایت شناسه ملی به آدرس http://ilenc.ir/ اطلاعات زیر را در اختیار ما قرار میدهد:
1-ثبت کننده شخصیت حقوقی
2- شناسه ملی
3- تاریخ تاسیس
4- تاریخ ثبت شرکت
5- نام شخصیت حقوقی
6- نوع شخصیت حقوقی
7- شماره ثبت شرکت
8- واحد ثبتی
9- کدپستی
10- محل اقامت قانونی
تمامی شرکتها و موسساتی که ثبت شده اند ، یا بهتر بگوییم کلیه اشخاص حقوقی کشور باید در این سامانه وجود داشته باشند و این سامانه مرکزی جهت استعلام معتبر بودن و یا عدم اعتبار اشخاص حقوقی می باشد.

همان طور کهگفته شد سامانه شناسه ملی محلی است برای استعلام اعتبار اشخاص حقوقی و اطلاعات کلی که شامل 10 مورد بالا میباشد را به ما میدهد، اما برای گرفتن اطلاعات بیشتر از شرکت و یا موسسه راه های دیگری نیز وجود دارد، مثلا  سامانه روزنامه رسمی کل کشور راهی دیگر برای دریافت اطلاعات  بیشتر از شرکتها و موسسات می باشد.

برای بهره مندی از مشاوره رایگان حقوقی و اطلاعات بیشتر درباره شناسه ملی شرکت ها و موارد ده گانه بالا میتوانید با شماره های موجود در بخش تماس با ما ارتباط برقرار کنید و یا از طریق مقالات مرتبط اطلاعات خود را در این زمینه افزایش دهید .

دیدگاهتان را بنویسید