قوانین و مقرراتSherkatir

1-کلیه خدمات موسسه بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی می باشد.

2-در تمام خدمات سایت باید قرارداد(تعهدنامه آنلاین)توسط متقاضی امضا شود.

3-یک تاییدیه و تعهدنامه دوم هم بعد از قطعی شدن قرارداد و مستندات از متقاضی به صورت آنلاین و فیزیکی اخذ می شود که بعد از این مرحله متقاضی حق اعتراض به مفاد سفارش را ندارد و این تاییدیه مبنای سفارش مشتری محسوب می شود.

4-جهت تمام خدمات سایت جهت انجام امور اداری برای متقاضیان از طرف موسسه وکیل تایین می شود و یک وکالت نامه به آدرس متقاضی ارسال می شود که باید توسط متقاضی امضاء شود.

5- تمام مدارک ارسال شده از طرف موسسه به ارباب روجوع (شامل وکالت نامه ،اساسنامه،اظهارنامه، صورتجلسات و…)به صورت فیزیکی باید توسط متقاضی در محل های مشخص شده امضا و در صورت شخصیت حقوقی بودن مهمور به مهر شرکت شود.

6-قیمت های مشخص شده در سایت فقط در قسمت ثبت شرکت های داخلی ثابت می باشد.

7-در اکثر قسمت های خدمات ،هزینه خدمات ارائه شده مشخص نبوده و بستگی به خدمات درخواستی ارباب رجوع دارد   و بعد از مشاوره رایگان توسط موسسه مشخص می شود.

8-در تمام موارد که متقاضی پرداختی انجام میدهد اگر بعد از مشاوره به هر دلیلی از سفارش خود منصرف شود می تواند تقاضای استرداد وجه پرداختی خود را بدهد که این تقاضا باید قبل از امضا تاییدیه دوم باشد.

9-پرداخت هزینه ها فقط و فقط از طریق حساب مشخص شده در سایت  از طریق رمز دوم به نام موسسه ایده انجام می شود یا از طریق کارت به کارت یا واریز به حساب موسسه ایده انجام می شود که متقاضی باید فیش واریزی را تامرحله آخر انجام خدمات نزد خود نگه دارد  و در هر نوع پرداخت دیگری به حساب هر شخص دیگر موسسه هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

10- کلیه مستندات به صورت مجازی از طریق ایمیل آپلود در سایت یا شبکه های اجتماعی از متقاضی دریافت میشود و کلیه مسئولیت ها در قبال ارائه مستندات چون به صورت مجازی است به عهده خود متقاضی می باشد.