مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی

باز هم این نکته را متذکر می شویم که در این سایت برآنیم که آموزش های کارآفرینی و در مورد شرکت ها به زبان ساده نقل شود کپی کردن کتاب قانون تجارت و قانون شرکت ها کار عجیب و خارق العاده ای نیست و برای مخاطب کم حوصله هیچ لطفی ندارد
مجمع عمومی عادی معمولا سالی یک بار تشکیل می شود که وظیفه آن رسیدگی به گزارش مدیران و ترازنامه و سود و زیان و انتخاب مدیران و بازرسین می باشد که به موجب صورتجلسه ای که باید 51%دارندگان سهام به صورت تعداد سهم منظور است حضور داشته باشند و تصویب و امضا و ثبت می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید