مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی
امتیاز دهی به این نوشته

مجمع عمومی عادی

باز هم این نکته را متذکر می شویم که در این سایت برآنیم که آموزش های کارآفرینی و در مورد شرکت ها به زبان ساده نقل شود کپی کردن کتاب قانون تجارت و قانون شرکت ها کار عجیب و خارق العاده ای نیست و برای مخاطب کم حوصله هیچ لطفی ندارد
مجمع عمومی عادی معمولا سالی یک بار تشکیل می شود که وظیفه آن رسیدگی به گزارش مدیران و ترازنامه و سود و زیان و انتخاب مدیران و بازرسین می باشد که به موجب صورتجلسه ای که باید 51%دارندگان سهام به صورت تعداد سهم منظور است حضور داشته باشند و تصویب و امضا و ثبت می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید