مجوزهای آماده واگذاری

جهت واگذاری مجوز خود در ویترین مجوزها ، از طریق لینک مجاور اقدام نمایید
جستجو بر اساس کلمه:
وضعیت واگذاری مجوز:
مرجع صادر کننده مجوز:
 • نام برند : مجوز شماره یک
  نوع مجوز :نوع مجوز 1
  اعتبار از تاریخ   1395/03/11  تا تاریخ 1395/03/02   میباشد .
  شهر محل مجوز : تهران
  مرجع صادر کننده مجوز: مرجع مجوز 1
  توضیحات اضافه در مورد مجوز :

  توضیحات اضافه درباره مجوز