مدیر عامل بالاتر است یا رییس هیات مدیره(مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره)؟

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

مدیرعامل بالاتر است یا رئیس هیئت مدیره

          (مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره)

 

باز هم قبل از این نوشتار ذکر میکنم که هدف ما در این سایت آموزش و طرح کردن مسائل به زبان ساده و به دور از بزرگ نمایی های حقوقی است و سعی می شود مطالب قابل فهم برای تمام اقشار جامعه ذکر شود.

در جواب این سوال که در این سالهای فعالیت اینجانب در امور شرکتها بسیار بسیار شده است که متقاضی می پرسد که رئیس هیئت مدیره بالاتر است یا مدیرعامل ؟

در جواب باید به زبان ساده عرض کنم که بالا یا پایین تر بودن سمت اعضای شرکت و اختیار یا ارزش افراد در هیات مدیره به تصمیم واراده خود اعضای شرکت بستگی داردو تصمیماتی که در اساسنامه به وسیله هیئت مدیره گنجانده می شود در نظر عوام ،مدیر عامل بالاترین مقام شرکت می باشد و اما  مدیر عامل می تواند فقط و فقط استخدام شرکت باشد که در بسیاری از شرکت های بزرگ اینگونه است و طبق وظیفه او که در قانون تعریف شده (مجری مصوبات هیات مدیره)به دستورات صادر شده هیات مدیره رسیدگی میکند و بالاتر بودن افراد شرکت(سمت اشخاص) بستگی به سرمایه و سهام آنها دارد هرچه سهام بیشتر باشد حق رای و قدرت آن سهامدار و یا عضو بیشتر است و اعضا یک سری وضایف قانونی در هیات مدیره دارند که ذکر آن در اینجا به کار نمی آید.

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

دیدگاهتان را بنویسید