موسسه چیست و چگونه ثبت می شود ؟

ثبت موسسه

جهت ثبت موسسه نیز مانند شرکت ها باید حداقل دو نفر عضو داشته باشیم تنها موسسه ای که در ایران با یک نفر ثبت می شود مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری است مثلا وکلای ماده 187 می توانند به تنهایی موسسه خود را ثبت بنمایند ولی در قالب کلی جهت ثبت موسسه به دو نفر عضو نیاز است که تفاوتی که با شرکت دارد اولا غیر تجاری است و هزینه جهت ثبت کردن نام شرکت را ندارد و ثانیا احتیاجی به اخذ گواهینامه تشخیص هویت نیست.
در موارد زیادی بهتر است که به جای شرکت موسسه ثبت کنیم از جمله موسسه حقوقی،موسسه آموزشی ،موسسه فرهنگی، که در موضوع موسسه به موضوع مورد نظر اشاره می شود که در صورتی که آن فعالیتذ مجوز خاصی بخواهد اداره محترم ثبت شرکت ها در جوالبیه خود آن را خاطر نشان می کند و متقاضی بعد اخذ مجوز مربوطه از مرجع ذیصلاح ثبت موسسه خود را تکمیل می کند.

جهت تاسیس موسسه خود می توانید به سادگی از سامانه شرکت آی آر استفاده بنمایید کامل مشاوره شوید و در نهایت موسسه خود را ثبت بنمایید.

دیدگاهتان را بنویسید