آموزش ثبت شرکت

آموزش ثبت شرکت

می خواهم شرکت ثبت کنم (آموزش ثبت شرکت)

چگونه شرکت ثبت کنیم؟

جهت ثبت شرکت ابتدا باید به سایت اداره ثبت شرکت ها مراجعه کنیم سپس مشخصات موسسین را وارد کرده و بعد از آن نام های پیشنهادی را وارد کنیم و منتظر تایید یکی از نام های پیشنهادی خود می شویم
و بعد از تایید نام پرینت تایید نام و اساسنامه و شرکت نامه و تقاضانانه یا اظهارنامه را گرفته و به همراه گواهی های انگشت نگاری (تشخیص هویت) که از پلیس+10 یا آگاهی گرفته ایم بعد از امضا اوراق پرینت شده توسط موسسین در پاکت مخصوص گذاشته و به ادره ثبت شرکت ها واحد مربوطه ،ارسال می کنیم و منتظر جواب کارشناس ثبت شرکت ها در سایت می شویم و بعد از تایید مدارک توسط کارشناس جهت امضا ذیل دفاتر به اداره ثبت شرکت ها مراجعه کرده و مدارک مثبته را شامل آگهی تاسیس و اساسنامه و دیگر مدارک اخذ می کنیم.

جهت اطلاعات بیشتر آموزش ثبت شرکت به نوشتار ثبت رایگان شرکت مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید