آشنایی با نحوه ثبت شرکت

نحوه ثبت شرکت در ایران بدین گونه است که ابتدا باید نوع شرکت خود را انتخاب کنیم سپس برای شرکت خود نام انتخاب کنیم که بهتر است .

جهت آشنایی بهتر با نحوه ثبت شرکت بهتر است ابتدا نوشته یک . نوشته دو.  نوشته سه را مطالعه بفرمایید بعد از آن باید درخواست خود را روی پیشخوان اینترنتی ثبت شرکت ها ثبت کنیم که قبل از آن باید اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب کنیم که بقیه آن وارد کردن اسامی است .

بعد از اتمام پر کردن فرم های اینترنتی باید متن اساسنامه (متن اساسنامه شرکت سهامی خاص ، متن اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود) و اظهار نامه سهامی خاص یا شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود، تقاضانامه با مسئولیت محدود) و صورتجلسه سهامی خاص یا صورتجلسه مسئولیت محدود را تنظیم کرده و در محل خواسته شده کپی کنیم و فرآیند ثبت نام را تکمیل کنیم و بعد از آن سیستم یک کد رهگیری به ما می دهد که تا تایید نام و انجام بقیه مراحل ثبت شرکت آنرا نزد خود نگه داریم این بود نحوه ثبت شرکت و بهتر است سر خود را درد نیاوریم و کلیه مراحل ثبت شرکت خود را به Sherkatir بسپارید.
جهت ثبت شرکت و مشاوره کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید