آگاهی از هزینه ثبت برند

ثبت برند دارای هزینه های مختلفی است که هزینه های اداری آن شامل 4مورد می باشد
هزینه ثبت اولیه
هزینه روزنامه رسمی مرحله اول
هزینه حق الثبت اداره علامت
هزینه روزنامه رسمی مرحله دوم
وsherkatir برای شما هزینه ثبت برند را در سه پیکج به ترتیب زیر قرارداده
1-فقط مشاوره و انجام امور ثبت اینترنتی تا مرحله تایید برند ثبت شده در این مرحله پرداخت هزینه های اداره علامت و تحویل دادن اوراق به اداره علامت و تحویل گرفتن گواهینامه ثبت علامت به عهده متقاضی می باشد
2-مشاوره و انجام امور ثبت اینترنتی تا مرحله تایید برند ثبت شده و تحویل دادن اوارق به کارشناس اداره علامت و تحویل گرفتن گواهینامه ثبت برند به عهده  sherkair می باشد در این مرحله متقاضی فقط هزینه های اداره و پرداختی های رسمی را انجام میدهد
3–مشاوره و انجام امور ثبت اینترنتی تا مرحله تایید برند ثبت شده و تحویل دادن اوارق به کارشناس اداره علامت و تحویل گرفتن گواهینامه ثبت برند و همچنین پرداخت کلیه هزینه ها به عهده …. می باشد و متقاضی در این پیکیج هیچ کاری اداری و پرداخت انجام نمیدهد و فقط باید منتطر صدور گواهینامه علامت و ارسال به آدرس خود باشد که …. این پکیج را به متقاضیان گرامی پیشنهاد می دهد.
جهت آگاهی و پرداخت هزینه ثبت برند به قسمت ثبت برند مراجعه کنید و پس از انتخاب بسته مشاوره و ثبتی خود،هزینه آشکار می شود که پس از پرداخت بلافاطله با شما تماس گرفته می شود و مراحل مشاوره و ثبت برند شما آغاز می شود

هزینه ثبت برند مناسب با sherkatir

دیدگاهتان را بنویسید