پلمپ دفاتر در sherkatir

چرا پول بدهیم و پلمپ دفاتر را انجام دهیم ؟

به جز موسسات معدودی که مشمول مالیات نمی شوند تمام موسسات دیگر که ثبت شده اند باید پلمپ دفاتر قانونی خود را انجام دهند .

حتی در صورتی که موسسه فعال نمی باشد باید  دفاتر پلمپ شود که از جریمه عدم ارائه دفاتر جلوگیری شود این موسسات فاقد فعالیت دفاتر سفید تحویل میدهند.

کلیه موسسات، شرکتها و سازمانهایی که مشمول قوانین مالیاتی باشند می‌بایست دفاتر قانونی خود را از سازمان امور مالیاتی دریافت کرده و همه فعالیتهای مالی خود را در این دفاتر با توجه کامل و عنایت به دستور العمل‌ها و آئین نامه تحریر دفاتر قانونی به ترتیب تاریخ وقوع، به شکل خوانا بدون خط خوردگی، تراشیده شدن و لاک خوردگی در این دفاتر ثبت نمایند. در پایان هر سال مالی و هنگام تحویل اظهارنامه مالیاتی شرکتها به اداره دارایی منطقه خود دفاتر پلمپ شده و تکمیل شده نیز به همراه سایر مدارک به اداره دارایی تحویل داده می‌شود.

 در هر حال داشتن دفاتر قانونی بهتر از نداشتن آن است.

برای فرار از مالیات می توان اطلاعات دفاتر قانونی را به صورت غیر واقعی ثبت نمود؟

انجام این کار به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود. زیرا در صورتی که کذب اظهارات ثبت شده در دفاتر و اظهارنامه و ارائه مدارک غیر واقعی و یا خودداری از تسلیم اظهارنامه برای سه سال مکرر احراز شود، دارای مجازات حبس از 3 ماه الی 2 سال و جریمه محرومیت از همه معافیت‌ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور خواهد بود.

 

 اما چرا انجام دادن پلمپ دفاتر بهتر از انجام ندادن آن است ؟

مثلا اگر هزینه پلمپ دفاتر را در ده سال ضرب بنمائید (1 سری دفتر) به اندازه جریمه دیر کرد یا عدم ارائه دفاتر در یک دوره هم نمیشود!! پس با واگذاری پلمپ دفاتر قانونی به sherkatir تا آخر فعالیت اقتصادی خود از استرس آن رهایی یابید هر سال در زمان مقرر کارشناسان موسسه با شما تماس می گیرند و امور پلمپ دفاتر قانونی شما را پی گیری می نمایند.

برای انجام پلمپ دفاتر چه مدارکی نیاز دارم؟

  • کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده مدیر عامل
  • کپی روزنامه رسمی تاسیس و کپی روزنامه رسمی آخرين تغييرات
  • مهر شرکت

 


سفارش پلمپ دفاتر