چرا فعالیت های خود را ثبت کرده وچرا ثبت شرکت میکنیم

چرا ثبت شرکت میکنیم ؟ متاسفانه یکی از معضللات فرهنگ ما عدم ثبت هر نوع واقعه ای می باشد و این مسئله هم فقط به امروز جامعه ما مربوط نمی شود و ریشه در تاریخ کهن ما دارد ما بسیار کمتر از ملل دیگر از تاریخمان می دانیم و آنچه هم برایمان مانده از تاریخ نگاران و شرق شناسان بیگانه بوده . این رفتار تا به امروز برای ما باقی مانده و جز عادت ملت ما شده من بسیاری از بنگاه های اقتصادی را می شناسم که هیچ کدام از فعالیت های مالی خود را ثبت نمی کنند و به همین دلیل نمی دانند سود کرده اند یا ضرر و مرتب قیمت ها را افزایش می دهند و به همین ترتیب عدم توانایی محاسبه نقطه سربسر در کارخانه های تولیدی که همه اینها به عدم توسعه و افزایش بی توجیه قیمت ها منجر می شود و بسیاری از شاغلین و کار آفرینان هستند که بعد از 10 سال فعالیت اقتصادی هیچ گونه پروانه کسب مجوزو فعالیت و موسسه ای ندارند و این گونه می شود که برای گرفتن یک وام ناچیز یا یک گواهی سابقه کار دچار مشکل می شوند و با یک جوان که تازه درسش تمام شده می خواهد وارد بازار کار شود هیچ تفاوتی ندارند پس وقت آن رسیده که آرام آرام عادت های خود را تغییر داده وبه جامعه مدرن نزدیک تر شویم ملل پیشرفته و مترقی دنیا از جمله آمریکا حتی برای آب خوردن هم موسسه و کمپین های مختلف تشکیل می دهند و به ثبت می رساندsherkatir در پی آن است که خدمات آنلاین خودرا در هر زمان و مکان به هم وطنان گرامی برساند و نقش کوچک و موثردر سازندگی و توسعه میهن عزیزمان داشته باشد.

دیدگاه ها بسته شده است