کارت بازرگانی

کارت بازرگانی چیست ؟

کارت بازرگانی مجوزی است که به موجب آن فرد می تو اند به امور صادرات و واردات بپردازد در مرکز هر استان اتاق بازرگانی وجود دارد که مسئولیت صدور کارت بازرگانی را برای کلیه افراد حقیقی و حقوقی در سطح استان دارد.

دپارتمان  sherkatir  مراحل اداری صدور کارت بازرگانی را جهت هموطنان گرامی تا مرحله دریافت کارت انجام می دهد .خدمات صدور کارت بازرگانی فعلا در شهرهای تهران ، شیراز و بوشهر فعال می باشد .

مدارک لازم جهت شروع در یک نگاه:

  • شخص حقیقی

کپی شناسنامه و کارت ملی

6قطعه عکس 6×4

کپی سند 6 دانگ محلی که جهت

فعالیت معرفی می شود در صورت

عدم مالکیت اجاره نامه دارای کدرهگیری

مدرک تحصیلی حداقل دیپلم

استعلام مثبت بانکی

 

  • شخص حقوقی

اساسنامه،اظهارنامه ثبتی

آگهی روزنامه رسمی

کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل

6قطعه عکس 6×4 مدیرعامل

کپی سند6 دانگ دفترکار(محل فعالیت )

اجاره نامه دارای کد رهگیری که به نام یکی از اعضا به نمایندگی از شرکت باشد

مدرک تحصیلی حداقل دیپلم

 

در صورتی که متقاضی فاقد مدرک دیپلم باشد باید شرایط احراز کارت بازرگانی را از طریق ارائه مستندات به دست بیاورد از جمله ارائه لیست تامین اجتماعی و یا جواز فعالیت معتبر

متقاضی محترم در صورتی که به نظرتان مدارک شما دارای نقص می باشد حتما توسط sherkatir مشاور شوید تا بهترین راه حل را ارائه دهیم.


اخذ کارت بازرگانی