آگهی تاسیس هر شرکت حاوی چه مطالبی است؟

آگهی تاسیس

قسمت بالای آگهی تاسیس چند شماره و تاریخ نگاشته شده است که به ذکر آن می پردازیم
شماره 1 شماره مکانیزه که بالا سمت راست قرار گرفته و شماره ای است که در روزنامه رسمی می توان به وسیله این شماره آگهی روزنامه رد کرد که وقتی این شماره را در محل مخصوص در سایت روزنامه رسمی تایپ کنیم متن آگهی به نمایش در می آید
شماره 2 سمت چپ سه سطر زیر هم نگاشته شده که به ترتیب نوع شخصیت حقوقی و شماره ثبت و شناسه ملی می باشد.
شماره 3حاوی نام شرکت و نوع شرکت می باشد که به عنوان آگهی تاسیس شرکت (نام شخصیت حقوقی) سهامی خاص یا مسئولیت محدود یا ……
شماره 4حاوی تاریخ ثبت و شماره ثبت شرکت و شناسه ملی شرکت می باشد؛
شماره 5حاوی موضوع شرکت می باشد که در انتهای موضوع شرکت عنوان با راعایت قوانین و مقررات جاری شرکت نوشته شده است؛
شماره 6مدت شرکت را عنوان می کند؛
شماره 7آگهی تاسیس شرکت ثبت شده مرکز اصلی شرکت را یاد آور می شود؛
شماره 8 سرمایه شرکت را یادآور می شود؛
شماره 9مدیران شرکت را با سمت و شماره ملی عنوان می کند؛
شماره 10دارندگان حق امضا شرکت را به شما می گوید؛
شماره 11 اختیارات مدیر عامل را عنوان می کند.

دیدگاهتان را بنویسید