ثبت شرکت در دیلم

ثبت شرکت در دیلم

جهت ثبت شرکت در دیلم چگونه اقدام نماییم؟

شرکت ثبت در دیلمَ

برای ثبت شرکت در دیلم باید به سایت
sherkatir
مراجعه کرده پس از مراجه به قسمت ثبت آنلاین شرکت و انتخاب شهر دیلم پر کردن فرم مربوط و پرداخت هزینه سفارش خود را ارسال می کنند و بلافاصله کارشناسان ما با شما تماس می گیرند و شما را کامل مشاوره می کنند و سپس با کمک کارشناس ثبتی فرم نهایی درخواست ثبت شرکت را پر میکنیم و بعد از تاییدیه فرم نهایی توسط شما مدارک شناسایی شما از طریق شبکه های اجتماعی یا پست الکترونیک دریافت می شود و سپس انجام مراحل ثبت شرکت و نام پیشنهادی شما انجام و پیش مدارک تایید شده شرکت شما به آدرس تان ارسال می شود و پس از امضا توسط شما به موسسه باز می گردد و به اداره ثبت شرکت های دیلم جهت ادامه بقیه مراحل و ثبت نهایی ارسال می شود و ثبت شرکت شما در دیلم انجام می شود.

جهت ثبت شرکت در دیلم می توان به سادگی از سامانه sherkatir اقدام نمود.

دیدگاهتان را بنویسید