صلاحیت اداره کار

چگونگی صدور صلاحیت اداره کار

 

صلاحیت اداره کار شرکت های خدماتی و پیمانکاری تحت انجمن صنفی شرکت های خدماتی و پیمانکاری و فنی مهندسی رتبه بندی می شوند یا صلاحیت دار می شوند تا چند سال پیش این شرکت ها رتبه بندی خاصی نداشتند و همه شخصیت های حقوقی می توانستند در این مناقصات شرکت کرده اما به دلیل مشکلات به وجود آمده و عدم صلاحیت فردی ،مالی،تحصیلی این شرکت ها مشکلات زیادی برای این پروژه ها پیش آمد و کارفرمایان محترم با مشکلات زیادی مواجه شدند.
به همین دلیل انجمن صنفی شرکت های خدماتی که از خود شرکت های خدماتی تشکیل شده بود تصمیم گرفت که این شرکت ها را ساماندهی کند و با همکاری اداره کار صلاحیتی که به صلاحیت اداره کار معروف شد برای این شرکت ها تعریف و بعد از احراز شرایط صلاحیت اداره کار را صادر نمود
امروزه هفت رتبه برای این شرکت ها تعریف شده :

1-امور حمل و نقل
2-تعمیر و نگهداری
3-امور آشپزخانه و رستوران
4-خدمات عمومی
5-نگهداری و خدمات فضای سبز
6-امور تاسیساتی
7-امور چاپ و تکثیر

که هر شرکت می تواند بعد از احراز شرایط این کدها را اخذ نماید.

 

دیدگاهتان را بنویسید