فوت شریک در شرکت با مسئولیت محدود
3 (60%) 2 votes

فوت شریک در شرکت با مسئولیت محدود

اگر در شرکت با مسئولیت محدود یکی از شرکا فوت کند شرکت به خودی خود منحل می شود یا وارث فرد فوت شده می تواند به فعالیت در شرکت ادامه دهد یا با دریافت سهم الشرکه بعد از تشریفات قانونی ،سهم الشرکه را به شریک دیگری منتقل و از شرکت خارج شود که این نقل و انتقال در دفتر اسناد رسمی به موجب سند رسمی(صلح نامه) انجام می گیرد

دیدگاهتان را بنویسید