ویترین شرکت ها ،تامین نیاز ها،هم افزایی کارآفرینی

برای اولین بار در ایران محلی برای گردهمایی کارآفرینان در فضای مجازی افتتاح شد.
در ویترین شرکت ها کارآفرینان و ایده پردازان در مقابل هم قرار میگیرند و نیازهای کار و اشتغال یکدیگر را برطرف میکنند بدین گونه که کارآفرینان میتوانند در ویترین شرکت ها، شرکت و یا تجارت مورد علاقه خود را بیابند و شاید با ایده درخشانی مواجه شوند که شغل آنها را دگرگون کند و صاحبان مشاغل و شرکت هایی که قصد ارائه تجارت و یا واگذاری تجارت و شرکت خود را دارند میتوانند در این محل حضور یابند.
باشد که این مجموعه قدمی هر چند کوچک در راه سازندگی ایران بزرگ داشته باشد.