ویترین شرکت ها ،تامین نیاز ها،هم افزایی کارآفرینی

ویترین شرکت ها ،تامین نیاز ها،هم افزایی کارآفرینی
امتیاز دهی به این نوشته

برای اولین بار در ایران محلی برای گردهمایی کارآفرینان در فضای مجازی افتتاح شد.
در ویترین شرکت ها کارآفرینان و ایده پردازان در مقابل هم قرار میگیرند و نیازهای کار و اشتغال یکدیگر را برطرف میکنند بدین گونه که کارآفرینان میتوانند در ویترین شرکت ها، شرکت و یا تجارت مورد علاقه خود را بیابند و شاید با ایده درخشانی مواجه شوند که شغل آنها را دگرگون کند و صاحبان مشاغل و شرکت هایی که قصد ارائه تجارت و یا واگذاری تجارت و شرکت خود را دارند میتوانند در این محل حضور یابند.
باشد که این مجموعه قدمی هر چند کوچک در راه سازندگی ایران بزرگ داشته باشد.