1395/02/03

طرف های تجاری خود را چگونه پیدا کنیم ؟

طرف های تجاری خود را چگونه پیدا کنیم ؟ شناخت طرف های تجاری هر شخص که وارد کار تجاری می شود باید بتواند برای کالای خود مشتری بیابد یا صاحب کالا را با قیمت خوب برای کالای خود بیاید که از آنجایی که هیچ کس مشتری خود را به کسی […]